Usluge

/Usluge
Usluge2017-11-11T12:17:35+01:00

Svojim klijentima nudimo usluge audio i video produkcije, kao i stručnu asistenciju domaćim autorima i produkcijskim kućama u kreiranju i pripremi originalnih televizijskih formata, ali i prezentovanju i zastupanju kod domaćih i inostranih partnera.

Zahvaljujući praćenju trendova u razvoju TV formata, naš tim ume argumentovano da razgovara o stanju i potražnji na našem televizijskom tržištu.

Naš cilj je da postanemo dominanti proizvođač televizijskog programa na našim prostorima sa velikim opsegom najrazličitijih televizijskih formata.

Takođe, bavimo se iznajmljivanjem sledeće opreme: