Da li Vam…

/Da li Vam…
Da li Vam…2017-11-11T12:31:36+01:00
  • Treba oprema za realizaciju nekog video materijala?
  • Treba konsultacija sa relevantnim sagovornikom?
  • Treba scenario, tekst, saopštenje?
  • Treba PR podrška?
  • Treba promocija na društvenim mrežama?
  • Treba pomoć u pronalasku sponzora?
  • Treba pomoć u pronalasku klijenta?